100.000+ doden in Syrie - gevolg van onveilig internet?

Tijdens de Arabische lente, blijkt het internet en met name de sociale media als Facebook en Twitter een belangrijke rol te spelen in volksopstanden. Ondanks dat het huidige internet geen enkele waarborg voor veiligheid  biedt, worden deze sociale media gebruikt voor onderlinge coordinatie bij opstanden en gewapende strijd.

Laatste opstand in de lange rij betreft Syrie, waar op 15 maart 2011 spontane opstanden uitbraken en nu nog steeds bloedig gevochten wordt aan de omverwerping van de regering van Assad. Het dodental heeft de 100.000 gepasserd en de situatie lijkt uitzichtloos.

Op 15 maart 2011 werden ook de beveiligde servers van Certificates Authority Comodo gehackt, en de gestolen certifikaten gebruikt voor inbreuk op mailverkeer van/naar o.a. yahoo-mail. Mogelijk ook voor andere diensten, want volgens officiele berichten werden er 9 valse certifikaten aangemaakt, voor sociale media en email ( login.google.com, login.skype.com, login.yahoo.com, login.live.com, addons.mozilla.com ...). 
Met deze valse certificaten zijn Man_in_the_Middle attacks uitgevoerd, waardoor al het data verkeer van en naar sociale media en email onderschept en mogelijk inhoudelijk gewijzigd werd. Geheel onopgemerkt voor afzenders, ontvangers, followers!

Kan er een verband zitten in deze twee voorvallen op dezelfde dag? Moet dit verder uitgezocht worden?

Syrie en Iran worden door de westerse elite gezien als  gevaarlijke staaten, omdat ze financieel-economisch onafhankelijk zijn en de westerse belangen in het midden oosten in gevaar kunnen brengen. Een regerings wisseling in beide landen wordt door de VS reeds lang begeerd. In alle berichtgeving worden deze landen als schurken staten neergezet. Zoals de  beweringen mbt de ontwikkeling door atoom wapens (Iran) en het gebruik van gifgas tegen de eigen bevolking (Syrie)

Wat gebeurde er vlak voor de opstanden in Syrie: Certificaten autoriteiten Comodo, werden op magische wijze gehackt. Vlak daarna, met de verkiezingen in Iran op komst, ondergingen de sterk beveiligde servers van Turktrust en Diginotar een zelfde lot. De daarmee verkregen valse certifikaten werden gebruikt voor het inbreken op Mailverkeer in het midden oosten, o.a. tbv het snifferen van enorm veel gebruiker gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord voor email en sociale media.

Voor de laatste daarvan, de diginotar-hack (augustus 2011) werd een iranese groep verantwoordelijk gehouden werd. Dat leek volgens alle media bewezen, omdat de gestolen certifikaten gebruikt werden voor een MITM (Man in the Middle) onderschepping van de iranese emailsites van yahoo, gmail, hotmail en skype. Daarmee zijn 300.000 accounts van iranese email gebruikers onderschept, het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Voor de diefstal van deze certifikaten zijn alle 8 Diginotar  servers gehackt. Deze servers zouden niet eens verbinding met het internet hebben gehad(!).

Bekend was dat de werkwijze opvallend veel overeenkomsten vertoonde met de comodo-hack (maart 2011), vlak voor de opstanden in Syrie. Tot 14 september 2013 werd algemeen aangenomen, dat ook dit het werk was van een Iranese organisatie, want er bood zich voor beide geslaagde hacks een geheimzinnige comodo-hacker aan, die zich bekend maakte als Iran-patriot en met veel insight informatie kon aantonen dat hij werkelijk betrokken was bij de server-inbraak. Zijn identiteit is nooit achterhaald. Het is niet verder uitgezocht.

Blijkt nu dat de NSA voor beide hacks verantwoordelijk was.  Werd hier een opstand zoals in Libie en Egypte voorbereid door de CIA? Is dit de oorzaak van de onverwachte en kansloze opstanden in Syrie? Zijn op vergelijkbare wijze ook de opstanden in Iran na de verkiezingen in 2009 gevoed met valse internet-media berichten? Ondanks dat de overheid en alle nieuwsmedia in 2011 onjuiste informatie over de certificaten-hacks hebben gegeven (zie kamerbrief en Fox-IT rapport, pdf), wordt niet uitgezocht wat er werkelijk aan de hand was nu we meer weten over de werkelijke daders. Dat is op zich al enorm verdacht.

Iran heeft het internet vlak voor de verkiezingen in 2012 deels geblokkeerd. Er vielen veel beschuldigingen ivm schending van persvrijheid, maar misschien heeft de Iranese regering daarmee de enorme chaos zoals in Syrie kunnen vermijden.

Het internet kan levens gevaarlijk zijn, zoals veel Hi-Tech die verkeerd gebruikt wordt. De centrale service providers en de backbone bieden veel mogelijkheden tot spionage en intrusion, zoals bekend veelvuldig toegepast o.a. door NSA, CGHQ en de mossad.

Een maasvormig communicatie netwerk, zonder centrale diensten en providers kan oorkomen dat een heel volk meegesleept wordt in een vuile oorlog.

Lees ook het verhaal op Media werkgroep Syrie over de zogenaamde spontane opstanden op 15 maart 2011