WWNET een Collectief Information and Communication Network

De techniek van datacommunicatie is zeer verbeterd, maar het gebruik ervan is dom en verouderd. De netwerken van internet providers zijn kwetsbaar en manipulatie gevoelig omdat alle data door centrale servers verwerkt wordt, als in een ster-netwerk.
De veelheid aan partikuliere wifi-routers, gebruikt voor 3 tot 10 meter draadloos-verbinding in elke woning, zijn slecht gepositioneerd en storen elkaar in steden  zo erg, dat weinig van de datasnelheid overblijft. (zie onderzoek CTIT-UT). Iedereen zijn eigen wifirouter en allemaal op slot omdat we bang zijn voor .........  Waarvoor ook al weer: Virussen? Data-diefstal? Cyber-attacks? BlaBla?

Het is totale onzin, en ook nog gevaarlijk voor de gezondheid, om elkaar zo extreem met afgegrendelde wifi-routers te bestralen. En het is een veel te minimale bescherming tegen cyber attacks. Paranoide angst voor je buren, terwijl de echte cyberkriminelen vrij toegang hebben. Het is een publiek geheim dat de meeste windows computers gehacked zijn en de achterdeuren ervan open staan. Een firewall biedt betere bescherming, ook op de achterdeur.
Een firewall geeft ook bescherming tegen de beruchte windowsXP bug, het onbeschermd wifi-accesspoint met naam "Free Public Wifi" dat op elke windows laptop spontaan aan kan gaan.
Deze veeheid aan wireless routers kunnen  veel beter geconfigureerd worden.

Een collectief europa-dekkend draadloos data netwerk, hoog boven de daken.

Met alle particuliere wifi-routers die op dit moment aan staan, zou een wereld dekkend draadloos internet opgezet kunnen worden. Of in ieder geval europees dekkend, mits ze opgenomen worden in een collectief datatransport netwerk, dwz. samenwerken in een maas structuur, ipv elkaar tegenwerken. Met antennes op veilige hoogte, en alle data routeren, of anders gezegd: in het maaswerk verd

er zenden.

Elke huiskamer wifirouter is een zender/ontvanger, met een datasnelheid van 11, 54, 120, 300 of 1000 Mbps (ter vergelijk ADSL gaat tot max 8Mbps;  SDSL en XDSL tot max 20Mbps) en een toegestaan effectief vermogen van maximaal 100mW (0,1Watt). Met geschikte buiten-antennes, niet geblokkeerd door obstakels (vrij zicht, dus hoog) en het maximaal toegestane effectieve vermogen van 100mW, kunnen ze over een afstand van 500 a 3000 meter met elkaar verbinding maken, afhankelijk van het gebruikte type antenne, rondstralend of gericht. (zie wireless lan project VTI-aalst - met antenne voorbeelden van wegwerp materiaal)
Grotere gebieden kunnen bedekt worden, indien de wifi-routers met elkaar samenwerken in een 'maas'. Een regionaal, landelijk of zelfs europees dekkend cellulair netwerk is mogelijk met slechts een gedeelte van de wifirouters die nu aanstaan. Mesh-firmware, waarmee de wifirouter een intelligent zelf-instellend maas-knooppunt wordt, is gratisch beschikbaar. Afstanden van 500m (in steden) tot 5km (platteland) tussen de knooppunten is mogelijk met deze 'huiskamer' wifi-routers, mits obstakels ontweken worden.

Als voorbeeld: Voor 100% procent dekking van Nederland (41.528 km²) zijn c.a. 100.000 wifi-routers nodig. Naar schatting zijn er op dit moment in nederland 3 miljoen wifi-routers aktief. Op landelijk niveau zou daarmee een 30 voudige dekking mogelijk zijn (!) Met snelheden van 11 - 54 Mbps per apparaat levert dat een maasvormig netwerk met 0,3 - 1,5 Gbps bandbreedte.

Op europees niveau ligt dat minder gunstig: minder huishoudens per km², minder internet aansluitingen per huishouden en niet altijd wifi. Maar een goed dekkend netwerk is in europa waarschijnlijk al mogelijk met de huidige partikuliere apparatuur, mits zorgvuldig geplaatst en met uitgekiende antennes. Dit is het idee achter Wireless Europa 2012. Technisch en financieel is het relatief eenvoudig. Het vereist echter bereidheid en enige afstemming (coordinatie) om een dekkend netwerk te creeren.

In veel steden in europa is al op kleine schaal begonnen. Bijvoorbeeld 'Freifunk' (40 steden in duitsland) en in ons land o.a. 'wireless leiden'. Indien deze lokale wifi netwerken uitbreiden en samenwerken, zal het kunnen evolueren tot een draadloos europees dekkend maas-netwerk, op hoogte boven de daken.

Een veiliger informatie/communicatie medium

Het oude Hierarchische internet is onveilig, het maakt gebruik van verouderde protocollen.  Door de vele patenten en belangen van de monopolies zal dit niet gauw verbeteren. De 'echtheid' van huidige beveiligings-certifikaten is uitsluitend gebaseerd op de enorme bedragen die bedrijven daarvoor neertellen. Het bedrijf DigiNotar was uit financiele motieven zo onbetrouwbaar dat ze een serieuze hack verzweeg waardoor vele duizende certifikaten gedurende lange tijd geen enkele veiligheid meer boden. De hierarchische DNS servers leveren al 30 jaar en hedentendage nog steeds oncontroleerbare website gegevens aan internetgebruikers.

Het is een publiek geheim dat bijna alle windows computers en veel internet servers gehackt zijn en op afstand ingezet kunnen worden als spam-bom of DDos cyber aanval. Veel private gegevens zijn in handen gekomen van internet criminelen.

Wat je op internet bekijkt, beluisterd of schrijft, wordt nu al door google geanalis

eerd. In de nabije toekomst zullen alle centrale internet diensten verplicht worden om de data van hun klanten te analyseren en desgevraagd te leveren aan overheden. Met ongecodeerde teksten en data-transport gooi je je privacy te grabbel.

Een toekomstig informatie/communicatie netweerk zal veiliger moeten zijn. Alle diensten m.n. browsen en email moeten gebruik maken van beveiligde protocollen en certificaten waarvan de echtheid gebaseerd is op bekendheid en vertrouwen binne

n een collectieve gemeenschap.

Het collectieve Peer to Peer (P2P) principe

Het oude Hierarchisch internet is afhankelijk van de bedrijven die de sleutelposities in handen hebben.

Internet Providers, zonder uitzondering machtige bedrijven, transporteren de data  van elke internet gebruiker en alle internet diensten als www, email, twitter, facebook. Indien  ACTA een feit wordt, zullen deze bedrijven alle data en de herkomst ervan moeten analiseren. De data van alle aangesloten klanten moet door het centrale netwerkpunt  van de provider, een erg dom gebruik van de beschikbare bandbreedte van de verbindingen.

Ican, dat de Top Level Internet domain structuur in handen heeft, wordt gecontroleerd door de de Verenigde staten, die  daar  graag misbruik van maakt, zoals bijvoorbeeld bij de blokkering van de wikileaks sites

Zoekmachines van Google, Yahoo en Microsoft (Bing) hebben een lukratieve sleutelpositie in het vinden van informatie. Wat zij op zoekvragen aanbieden wordt gezien als de waarheid. Voor een positie in hun lijsten worden enorme bedragen betaald. Ze trekken steeds meer reklame inkomsten naar zich toe die elders verloren gaat, en bespioneren alle internet gebruikers. De zoekmachines geven allang geen onpartijdige informatie meer: Informatie die deze internetdienst (google, yahoo, bing) van jou heeft wordt gebruikt in de zoekresultaten die je van ze krijgt
In een P2P netwerk zijn er geen sleutelposities mogelijk. De infrastructuur is  P2P, maasvormig, collectief. Dit geldt ook voor  alle internet diensten.