van ARPA tot ACTA - 50 jaar internet - Tijd voor een nieuw alternatief

ARPA
In 1962 is door J. C. R. Licklider van BBN het idee gelanceerd voor een packet switching “Intergalactic Computer Network”. In de beschrijving ervan zie je veel basisprincipes van het huidige internet.

De electrotechniek was er nog niet klaar voor, maar aan de ontwikkeling ervan kon hij verder werken binnen Arpa, het research laboratorium van het amerikaanse leger. Zeven jaar later was er het eerste computer netwerk, met 4 IMPs, de eerste packet switches, voor data transport tussen grote research computers van universiteiten en amerikaanse overheid. Het huidige internet is eveneens gebaseerd op packet switching, met standaard protocollen als 'Ethernet' (v.a. 1973) en 'IP' (v.a. 1974).

Er is sindsdien op technologisch gebied enorm veel ontwikkeling geweest, - De toenmalige supercomputers waren enorm kostbaar en werkten nog met ponskaarten, zonder console, en zouden het kwa prestatie verliezen van een hedendaags netbook of tabletPC. - De peperdure stroomverslindende packetswitches van toen presteerden minder dan de (wifi-)routers die vandaag in bijna elke woning het dataverkeer regelen. Het internet is wereld omvattend, en bijna elk huishouden in europa heeft een internet aansluiting........ en een wifi-router

ACTA

Na 50 jaar ontwikkeling en evolutie wordt het Internet in 2012 bedreigd door censuur en uitsluiting. De ongewenste openbaarheid van bestuur door de gepubliceerde overheidsdocumenten door wikileaks heeft niet lang hoeven wachten op reactie van die overheden.  In de VS is sindsdien al driemaal geprobeerd een censuurwet door de senaat te loodsen: PIPA, SOPA en CISPA, en in samenwerking met europa wordt aan ACTA gewerkt. In alle gevallen gaat het om de verplichting voor netwerkproviders en centrale netwerkdiensten tot controle en blokkering van informatie, zogenaamd om de baten uit intellectueel eigendom veilig te stellen. De wettekst is echter multi-interpretabel. Strafbaar stellen van verspreiding van producten zonder toestemming van de intellectueel eigenaar klinkt enigszins redelijk, maar het zal zijn doel voorbij gaan en destructief zijn voor de vrijheid op informatie op het internet. Alle internetproviders worden verplicht de datastromen te monitoren en op te treden tegen elke verdenking.
Het betreft niet alleen films, muziek en literatuur, medicijnen en bio-producten. Als voorbeeld noemde ik reeds Wikileaks. Maar ook dichter bij huis, zoals censuur op informatie bij landelijke  verkiezingen: De website www.tegenstemwijzer.nl, met leuke filmpjes over de PVV en een advies om niet op partnerpartijen VVD en CDA te stemmen, is in 2010 geblokkeerd en overgenomen door IPP (eigenaar van de stemwijzer)  onder bedreiging van een claim op schending van intellectueel eigendom. Als de tegenstem geblokkeerd kan worden door de officiele stem, is er dan nog wel vrijheid van meningsuiting mogelijk via het internet?
Ja en Nee. Het Internet zoals we dat kennen zal door de komende censuur steeds minder informatief worden, maar binnen dat huidige netwerk zullen anonieme datatunnels ontstaan met ongecensureerde informatie. Ook kunnen we met de draadloze apparatuur die we allemaal reeds hebben, een europees dekkend peer to peer netwerk opbouwen, waarin censuur technisch onmogelijk is. De software voor zo'n 'mesh' wifi netwerk is gratisch beschikbaar.

De DNS is bewust hierarchisch gehouden, met de top (TLD) in handen van de Verenigde staten. Deze sleutelpositie is door de VS in het verleden al eens voor censuur misbruikt, en zal desgewenst ingezet kunnen worden voor structurele en permanente censuur. De amerikaanse wetsvoorstellen PIPA en SOPA ('Protect IP Act' en 'Stop Online Piracy Act') waren daarop gebaseerd. Ze zijn tot nu toe steeds afgestemd, maar zullen ooit in een of andere vorm aangenomen worden, waarschijnlijk als aanvulling op ACTA. Het legimiteert de VS om zijn sleutelpositie in de DNS Hierarchie te misbruiken voor censuur, en druk uit te oefenen op internet providers om de internet-data van hun klanten te controleren.

Peer to peer (P2P) heeft de toekomst mede door de geweldige rekenkracht van de huidige generatie PCs, netbooks, tablets, smartphones en wifi-routers. Het wordt al in vele succesvolle toepassingen gebruikt. Met de intelligente  OLSR firmware (open source software) kunnen  wifi-routers zelfstandig een snel maasvormig netwerk opgebouwen, zonder providers, dus zonder censuur. zonder uitsluitingen en gratisch voor iedereen die eenmalig 100 euro aan router+kabel+antenne investeert. Een P2P  maas-net is meer 'inter' dan het huidige client-server ster-net. Een veilig en betrouwbaar informatie/communicatie medium dat nooit uitgeschakeld kan worden.

Peer to peer telefonie is een normale internet dienst voor wereldwijd bellen zonder extra kosten. De techniek VOIP en het open standaard protocol SIP bestaan al ruim 25 jaar. Multinationals bellen ermee over de hele wereld. Maar met uitzondering van Skype dat gebasserd is op een gepatenteerd protocol, opgekocht door microsoft, wordt er door consumenten nog maar zeer weinig Peer to peer gebeld. We kiezen nog voor het historische 'extra kosten per tik' contract en laten ons afluisteren door een overheid die van 2010 tot 2012 op het hoogste niveau openlijk samenwerkte met rechts-extreme rascisten. Zijn we dan zo hopeloos conservatief? Ik hoop het niet.

Recente ontwikkelingen (2012)

Op 19 april 2012 stemde het amerikaanse congres met grote meerderheid voor aanname van CISPA, de Cyber Intellegence Sharing and Protection Act (CISPA) waarin bepaald wordt, dat alleen al in het geval van een vermoeden van een cyberdreiging, de bedrijven die ons toegang tot internet geven het recht hebben om informatie te verzamelen over onze online activiteiten, deze te delen met de regering, ons mogen weigeren hiervan op de hoogte te stellen, en vervolgens immuniteit genieten van vervolging voor inbreuk op privacy of welke andere illegale handeling dan ook. Het betekent een geplande afbraak van de privacy waar we allemaal op vertrouwen tijdens onze dagelijkse e-mails, Skype chats, zoekacties enzovoorts. (meer hierover in The Daily Sheeple en Webwereld). Obama leek tegen te zijn, maar de NSA gebruikt met zijn goedkeuring deze wet al in 2012 om grootschalig internet data te analiseren en indexeren, waaronder alle email en sociale media. Betrokken bedrijven zijn o.a. Google, Apple, Microsoft, AOL, Facebook.

Omdat het op deze manier - bescherming van intellectueel eigendom - niet lukt om een wet aangenomen te krijgen die een einde maakt aan privacy op internet, is er een nieuwe wet in de maak, the Cybersecurity Act, zogenaamd bedoeld om de drinkwater installaties, het stroom netwerk, banken, transport en communicatiesystemen te beschermen tegen cyber attacks. (Een eerste dergelijke cyberattack kwam overigens van de VS regering zelf: de verstoring van kerncentrales in Iran). Wederom schieten de middelen in dit wetvoorstel hun doel voorbij: Elke controle door overheidsinstaties op communicatie zoals email en telefonie wordt daarmee legaal, en oncontroleerbaar. Elke communicatie op internet en het (mobiele) telefoonnetwerk kan op basis van die wet onopgemerkt onderschept worden. De eerste versie werd op 2 Augustus 2012 terecht afgewezen door de amerikaanse senaat, (The Guardian, 02-08-2012:  "...But it also would have granted companies the power to spy on users, share personal information of innocent users with the government, and use countermeasures, which could involve blocking or dropping packets – all in the name of protecting against vaguely defined "cybersecurity threats".)

Er is inmiddels een herziene versie opgesteld die nog op goedkeuring wacht. Deze herziene versie geeft iets meer openheid in de data-snooping. Het is al bijna zeker dat dit herziene wetsvoortsel wordt aangenomen, waarmee controle en censuur op internet en 3G netwerken legaal wordbeperkt tot artikelent. Geen enkele garantie dat dit beperkt zal blijven  tot het amerikaanse continent, zoals reeds aangetoond in uitgelekte stukken van de geheime TPPA besprekingen. (Trans Pacific Partnership Act, 0ftewel economische uitsluiting van landen die niet meedoen). De eisen van de VS voor deelnemende landen: (uit wikipedia, een selectie mbt. internet-controle, nog niet vertaald):

  • Require criminal enforcement for technological measures beyond WIPO Internet Treaties, even when there is not copyright infringement, impose a legal regime of ISP liability beyond the DMCA standards.
  • Require legal incentives for service providers to cooperate with copyright owners in deterring the unauthorized storage and transmission of copyrighted materials.
  • Require identifying internet users for any ISP, going beyond U.S. case law, includes the text of the controversial US/KOREA side letter on shutting down web sites.
  • Require adopting compensation for infringement without actual damages.
  • Require criminal punishment of commercial and non-commercial copyright and trademark infringement.

Een wereldwijde petitie tegen de TPPA  op stopthetrap.net)

In Engeland wordt ‘surveillance laws’ voorbereid, een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om email- en telefoonverkeer op inhoud te controleren. (BBC-News 14-06-2012)

Recente ontwikkelingen (2013)

Het bleef niet bij deze voorstellen voor aanpassing van de wetgeving. Het onderscheppen, analiseren en indexeren van internet data wereldwijd is sinds 2007 al in volle gang. Getuigenissen en bewijzen van de hand van edward snowden laten er geen twijfel meer over bestaan dat de NSA miljarden telefoongesprekken, email, sms en cloud data onderzoekt en de resultaten in geheime databanken opslaat.

Conclusie

Het oude internet is niet ingericht tegen cyberaanvallen van criminelen, marktpartijen en overheden. Doordat banken, verzekeringen, energie- en vervoer bedrijven, en allerhand commerce dit onveilige Internet koste wat koste voor hun transacties willen benutten, zal het steeds meer gecontroleerd en ingedamd worden en weinig interactief communicatief meer kunnen zijn. Centrale internetdiensten zullen verplicht worden gegevens door te geven aan geheime diensten van de (amerikaanse) overheid en mee te werken aan censuur c.q. uitsluitingen. Het is na deze eerste 50 jaar onomkomelijk dat dit centraal beheerde netwerk aangevuld zal moeten worden met een nieuw interactief  ICT netwerk waar deze aanvallen geen vat op hebben, een maasvormig netwerk waar internet providers geen rol meer spelen in de data transport, internet diensten decentraal of  volledig P2P zijn en alle gegevens op het netwerk onleesbaar zijn voor derden door versleuteling en waarborging van alle data.

Een nieuw draadloos maas-netwerk in europa is goed mogelijk, zoals ook de decentrale netwerkdiensten (dns, directory, zoekmachines,...), beveiligde netwerk protocollen, digitale sleutels die gebaseerd zijn op werkelijk vertrouwen. De techniek ervoor is reeds lang ontwikkeld door vele communities. Er zijn veel vergelijkbare initiatieven en er zullen er nog veel meer komen. Bij elke nieuwe aanval door overheden zullen ze talrijker worden, onze privacy en vrijheid van informatie en communicatie is van levensbelang. Alle netwerk strukturen waarin centrale netwerk providers en diensten een sleutelrol kunnen blijven spelen, zoals het Internet, het GSM/UMTS/G3 netwerk, het FON Netwerk, zullen in deze technische evolutie verdwijnen.

Links: