The Intercept (Glenn Greenwald & co)

Zeer aan te bevelen: de Nieuwe Internet krant, The Intercept,
van o.a. Glenn Greenwald.

Een paragraaf uit een artikel: Over het gelijkstellen van journalistiek aan terrorisme, door het Verenigd Koninkrijk

Dat dergelijke repressieve maatregelen afkomstig zijn van Britse politieke cultuur is te verwachten. De politieke elite van dat land klampt zich wanhopig vast aan 17e eeuwse feodale tradities. Volwassenen kinderen die verkozen of aangewezen zijn om niets te hoeven doen, lopen rond met een stalen gezicht, er op staand dat zij worden aangesproken als "Lord" en "Barones" en andere grandioze erfelijke titels van de verdorven landadel. Zij buigen en kruipen voor een "Queen", die woont in een "paleis", en noemen haar zonen "Prince".  Zij omarmen een breed scala van etiketten en rituelen van een lang geleden ingestort imperium.
De
onkreukbare pruikdragende  rechter (foto), die in zijn uitspraak van vanochtend, journalistiek gelijk stelde met terrorisme, wordt aangesproken  als "Lord Rechtvaardige Wetten", is vooral bekend om zijn eerdere goedkeuring van het gebruik van bewijsmateriaal dat was verkregen door foltering in Guantanamo, om personen achter tralies te krijgen

A paragraph of today's article:  On the UK’s Equating of Journalism With Terrorism

That such repressive measures come from British political culture is to be expected. The political elite of that country cling desperately to 17th century feudal traditions. Grown adults who have been elected or appointed to nothing run around with a straight face insisting that they be called “Lord” and “Baroness” and other grandiose hereditary titles of the landed gentry. They bow and curtsey to a “Queen”, who lives in a “palace”, and they call her sons “Prince”. They embrace a wide range of conceits and rituals of a long-ago collapsed empire. The wig-wearing presiding judge (photo) who issued this morning’s ruling equating journalism with terrorism is addressed as “Lord Justice Laws”, best known for previously approving the use of evidence to detain people that had been derived from torture at Guantanamo.http://www.we2012.nl/sites/we2012.nl/files/styles/large/public/field/image/LordJusticeLaws.jpg